Muhtarlarımızın kamu hizmetlerini daha kaliteli ve etkin şekilde yürütmeleri amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarından yapacakları taleplerin takip edilip raporlanmasını sağlayabileceği bir sistemin geliştirilmesine gereksinim duyulmuştur. Muhtarlarımızın bu ihtiyacını karşılamak üzere İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Muhtar Bilgi Sistemi geliştirilmiştir. 
 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü geliştirilen Muhtar Bilgi Sistemi ile, Muhtarların talep, öneri ve şikayetlerini elektronik ortamda ilgili valilik ve belediyelere iletecektir. Sistem üzerinden gelen talepler valilik alt birimlerini ilgilendiriyorsa valilik tarafından ilgili il müdürlüklerine iletilecek ve sistem üzerinden süreçlerin takip edilmesi sağlanacaktır. Belediyeleri ilgilendiren talepler ise belediyelerin kendi bünyelerinde tamamlanacak olup ayrıca alt birimlerine yönlendirme yapılmayacaktır. 
 
Böylece; muhtarlıklar tarafından vatandaşlara sunulan hizmetlere yönelik ihtiyaçların elektronik ortamda kesintisiz, hızlı ve sürekli bir şekilde takip edilmesi ve sonuçlandırılması sağlanmış olacaktır.
 
(Sisteme giriş yapamayan muhtarlar Valilik Mahalli İdareler Müdürlüğüne başvurarak iletişim bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.)
(Kullanıcı adı ve Şifresi İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından SMS yolu ile kullanıcıya gönderilmiştir.)
 
MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ YARDIM KILAVUZU
 ( Not: Sitemizde İçerik Ekleme ve Düzenlemesi Devam Etmektedir)